Friday, September 6, 2013

Week 5 Te Reo Class

Whaea Merle was away today so we had Whaea Colleen take the class.

Whakatauki:
Ahakoa te iti
He pounamu tonu
Although it (taonga) may be small
It is still precious


Karakia:  
E te Atua
Manaakitia Matou
Me nga whanau hoki
I nga wa katoa
Lord
Watch over us
And our families also
At all times
i te taha maui/matou
ki runga
ki raro
ki te taha
ki te matau

 

No comments:

Post a Comment