Whakaeke

Whakatau mai


Kupu (reo Māori)
Kupu (reo Pākeha)

E te Rangi
E te Papa
E ngā Maunga
E tū rā


Whakapiri
Whakatata
Whakatau mai
Kei waenga tātou


Gaze toward the heavens
Seek out distant horizons
Measure your success like the height of a lofty mountain

Be close
Oh elements
Among us

No comments:

Post a Comment