Friday, September 27, 2013

Ruma tekau ma rua's 'Ngā Kai Moana'

Room 12 have put together a wonderful animated story about Ngā kai moana.  Ka pai tamariki and Mrs Barks!


Nga Kai Moana from Team 5 PES on Vimeo.

No comments:

Post a Comment